Claude G. Godwin (1898-1953) ( 2009-060 Tb35)

Claude G. Godwin in his WWI Marine Uniform